Quay lại trang chủ
Giảng Viên - Chuyên Gia
Đăng ngày 03:31 29/02/2024 bởi Admin trường trí tuệ xanh

I. Ông Trương Văn Trung - Mr. Trung Lương

+SRB Master , SHP Trainer, NLP Trainer,  HYPNO Coach, ICF Coach, PBCA Trainer, FIQ Trainer

+Giám Đốc Trung Tâm phát triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa thuộc TW Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Việt Nam

+Chuyên Gia Giáo Dục Tài Chính Sớm FinanKid

+Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn NBG Việt Nam

+Founder Trường Doanh Chủ Quốc Tế  NBG , Tường Quốc Tế Trí Tuệ Xanh, Tập Đoàn NBG Việt Nam

2024 by ... . All Rights Reserved