Quay lại trang chủ
Sự kiện
Đăng ngày 09:52 22/02/2024 bởi Admin trường trí tuệ xanh

I. Tâp huấn cán bộ thư viên toàn quốc 2023 tại Đà Nẵng

II. Tập huấn cán bộ thư viện thành phố Hải Phòng - 2023

III. Cuộc thi Olympic Siêu Đọc Sách - THPT Thái Phiên Hải Phòng - 2023

IV. Huấn luyện kỹ năng mềm sinh viên Đại Học Công Nghệ - 2023

V. Ngày hội sách quốc gia 2023 tại thư viên Quốc Gia

 

Cuộc Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc

VI. Hội thảo tuyên truyền, phát triển Văn Hóa Đọc

VII. Các khóa học Đào Tạo Kỹ Năng Siêu Đọc Sách - Phát Triển Bản Thân

 

 

2024 by ... . All Rights Reserved